Biển báo được trưng bày bên ngoài cửa hàng Bed Bath & Beyond Inc. ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vào Thứ Hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016.Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty ImagesBed Bath & Beyond cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ trì hoãn việc đóng cửa 20 cửa hàng trùng tên của mình. Ban đầu công ty dự kiến đóng cửa 60 địa điểm, bao gồm 40 cửa hàng Bed Bath & Beyond, vào năm tài chính 2019. Hai mươi trong số đó Bed Bath & Beyond đóng cửa sẽ bị trì hoãn cho đến sau nửa đầu năm tài chính 2020 để bán được nhiều hàng hơn. Bed Bath & Beyond, công ty cũng sở hữu Buy Buy Baby và Christmas Tree Shops, có tổng cộng khoảng 1.500 địa điểm.CFO Robyn D'Elia cho biết công ty đang có mục tiêu mở khoảng 10 cửa hàng trong năm tài chính 2019. kết quả tài chính quý III vào thứ Tư, thấp hơn so với ước tính thu nhập. Công ty cũng rút lại triển vọng tài chính 2019 và nói rằng họ sẽ tiết lộ kế hoạch chiến lược của mình vào đầu năm 2020. Cổ phiếu của công ty đã giảm 8% trong giao dịch kéo dài. Nhà bán lẻ này đang có kế hoạch thay đổi dưới thời Giám đốc điều hành mới Mark Tritton, người nắm quyền lãnh đạo vào tháng 11.