Công nghệ lớn không hoàn toàn miễn nhiễm với coronavirus, Josh Brown nói

Giám đốc điều hành Ritholtz Wealth Management, Josh Brown, cho biết các nhà đầu tư có thể quá tin tưởng vào khả năng Big Tech có thể phục hồi hoàn toàn khỏi coronavirus. "Tôi hiểu rằng các công ty sẽ gặp ít rắc rối nhất với sự phục hồi thu nhập là những công ty lớn nhất trong các chỉ số, tôi hiểu điều đó. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta có thể đang phóng đại quá mức về mức độ miễn nhiễm của công nghệ và cổ phiếu tiêu dùng", ông nói "Báo cáo giữa giờ" của CNBC. "Tôi nghĩ rằng những thứ như ngân sách quảng cáo của Facebook và Google không vững chắc như chúng ta hy vọng. Tôi nghĩ rằng rất nhiều hoạt động mua sắm giao diện người dùng cho các mặt hàng tiêu dùng có thể dẫn đến giảm một quý sau khi chúng tôi quyết định tất cả nhà của chúng tôi được dự trữ đầy đủ các mặt hàng này. "
đi đến xem tại đây bạn nha
click vào tin tức nha
xe điện bạn nhé