Raytheon Technologies: "Cổ phiếu này đã quá nóng và bây giờ nó đang giảm giá. Nó ở mức 62 đô la. Bất cứ nơi nào dưới 62 đô la - giả sử bạn nhận được nó ở mức 50 đô la - tôi muốn bạn mua vì bạn sẽ nhận được 3,25% tốt đó "Howard Hughes:" Đó là một công ty phát triển bất động sản và điều cuối cùng tôi muốn bây giờ là một công ty phát triển bất động sản. "Leidos:" Đó là một cổ phiếu rẻ tiền. Không có chất xúc tác. "Smith & Wesson Brands:" Tôi không phải là một người làm chính trị. Cổ phiếu đã tăng rất nhiều. Tôi thực sự không có hứng thú với nó. "VIDEO2: 4602: 46 Vòng chớp nhoáng của thương hiệu: Tôi không muốn có một công ty phát triển bất động sảnMad Money với Jim CramerDisclaimerQuestions for Cramer? Gọi cho Cramer: 1-800-743-CNBCBạn muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Cramer? Đánh hắn đi! Mad Money Twitter - Jim Cramer Twitter - Facebook - InstagramCác câu hỏi, nhận xét, đề xuất cho trang web "Mad Money"? [email protected]
xem vòng đeo tay nghe
máy bơm
apply watch