Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu mua ETF vào thứ Ba. Đây là cách cưỡi coattails của nó

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome PowellKevin Lamarque | Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu mua các quỹ giao dịch hối đoái nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp lần đầu tiên vào thứ Ba để hỗ trợ thị trường tín dụng bị áp lực bởi cuộc khủng hoảng coronavirus. Fed sẽ không chỉ định chính xác ETFs mà họ sẽ mua.
click dây chuyền tại đây nhé
vào xem thêm sổ số bạn nha
vào Thời trang