Một phòng trưng bày nghệ thuật đóng khung đã bị đóng cửa ở Venice Beach, California 'trong thời kỳ coronavirus tiểu thuyết COVID-19. dài, mặc dù nó sẽ bắt đầu vào mùa hè này, theo Morgan Stanley. Nhà phân tích công nghệ sinh học của công ty Phố Wall đã cân nhắc về việc ngừng cung cấp coronavirus cho khách hàng, bao gồm cả thời điểm ông tin rằng làn sóng người đầu tiên sẽ có thể đi làm trở lại và khi nào sẽ có vắc xin. Đây là dòng thời gian được đề xuất:
xem thêm Trang chủ
núi chúa nghe
Cuộc sống