Người đi bộ đi qua trước cửa hàng Ross Stores ở San Francisco.Noah Berger | Bloomberg | Các nhà phân tích của Getty ImagesWall Street chỉ thích một số cổ phiếu bán lẻ vì những rủi ro lớn mà họ phải đối mặt khi các bang cố gắng mở cửa lại nền kinh tế của họ. Bán lẻ là một trong những ngành bị thất bại nặng nề nhất trong đại dịch coronavirus do chính phủ bắt buộc phải đóng cửa. Khi các bang muốn mở cửa trở lại, các nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng với lĩnh vực này. Nhưng có một số họ thực sự thích.
Pháp luật
đi vào chùi nhà bạn nhé
vào xem thêm cần thơ