(Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Goldman Sachs thừa nhận rằng lời kêu gọi bán tháo sâu hơn là "không còn khả năng xảy ra" vì họ đã đánh giá thấp các hành động chính sách chưa từng có để bù đắp tác động của coronavirus. chạm đáy và nó đang định giá trong một đợt phục hồi kinh tế "mạnh". Trước đó, nó dự đoán S&P 500 sẽ chạm đáy ở mức 2.000 vào giữa năm.
đi đến màn hình nghe bạn
xe điện
sài gòn nghe