Các nhà giao dịch làm việc trên sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) ở New York, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 3 năm 2020.Lucas Jackson | Đây là sổ ghi chép hàng ngày của Mike Santoli, nhà bình luận thị trường cấp cao của CNBC, với những ý tưởng về xu hướng, chứng khoán và thống kê thị trường. Các tuyên bố thất nghiệp cũng không gây ngạc nhiên lớn, nhưng có vẻ như 1,4 triệu đơn xin mới là một tháng kinh khủng sau khi lệnh ngừng hoạt động và các công ty hiện đang cắt giảm biên chế một cách cơ hội. Chắc chắn các con số không gây ấn tượng với các nhà giao dịch Kho bạc, với lợi suất 10 năm giảm xuống 0,62% và mức thấp nhất trong 2 năm gần một tháng.
thời sự nha
Bóng đá bạn nha
xe máy