Lưu ý thị trường của Mike Santoli: Grab cho bản beta, công nghệ đứng đầu, các nhà giao dịch Robinhood gây ra bọt?

Bề ngoài yên tĩnh nhưng bên dưới ồn ào ngày nay. Hành động điều chỉnh hướng lên khiêm tốn bị phản đối bởi một số trượt giá trong các tên Nasdaq có trọng lượng, vì cách chơi phổ biến hiện nay là thêm nhiều tiếp xúc theo chu kỳ hơn để chơi A) mở cửa ổn định trở lại nền kinh tế hoặc B) một động thái bắt kịp một số hầu hết các phần dễ bay hơi, bị đánh bom của thị trường. Nó khá hấp dẫn cho "beta", bất kể động cơ. Các rổ cổ phiếu "giá trị sâu" tăng từ 1,5% trở lên. Trong số 30 mã tăng giá hàng đầu trong S&P 500 hiện tại, tất cả trừ hai mã đều giảm hơn 25% so với mức cao của nó. S&P High Beta ETF tăng hơn 2% với S&P 500 chính đi ngang.
click vào laptop
Bất động sản nha bạn
vào xem thêm apply watch tại đây