Tin Tức

A collection of 789 posts

Tin Tức

Ngành công nghiệp báo chí mất đi một trong những người ủng hộ lớn cuối cùng của nó ở Buffett, người đã giao tờ Washington Post khi còn nhỏ

Warren BuffettDaniel Zuchnik | WireImage | Warren Buffett, một người hâm mộ và ủng hộ báo chí lâu đời, đang từ bỏ việc đặt cược rằng tin tức địa phương sẽ giúp bảo vệ các tờ báo ở các thành phố vừa và nhỏ.Berkshire Hathaway

  • Khanh Le