Essam Al-Sudani | Việc cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất trong lịch sử đã được OPEC và các đồng minh sản xuất dầu của OPEC đưa ra vào ngày Chủ nhật, nhưng nhiều người trên Phố cho rằng thỏa thuận này vẫn chưa đủ để làm giảm nhu cầu do dịch coronavirus bùng phát.
đi vào macbook pro
Cuộc sống
hội an