Xem ngay: ETF Edge về sự thúc đẩy lịch sử của Fed đối với ETF trái phiếu và khởi động lại nền kinh tế

VIDEO16: 3416: 34ETF Edge, ngày 13 tháng 4 năm 2020ETF Edge của EdgeCNBC dành riêng cho xu hướng đầu tư phát triển nhanh nhất hiện nay: ETF. Mỗi thứ Hai, Bob Pisani sẽ được tham gia bởi một hội đồng gồm những người tham gia thị trường hàng đầu tại NYSE để đưa ra lời khuyên giáo dục và hữu ích nhằm giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư tốt nhất của mình.
vào iphone
Cười
cục sạc nhé