Xem ngay: ETF Edge về thương mại Trung Quốc và Ngày thuế tác động như thế nào đến ETF

VIDEO19: 3319: 33ETF Edge, ngày 13 tháng 7 năm 2020ETF Edge của EdgeCNBC dành riêng cho xu hướng đầu tư phát triển nhanh nhất hiện nay: ETF. Thứ Hai hàng tuần, Bob Pisani sẽ được tham gia bởi một hội đồng gồm những người tham gia thị trường hàng đầu tại NYSE để đưa ra lời khuyên mang tính giáo dục và hành động nhằm giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư tốt nhất của mình.
vào tại đây tại đây nha
xem dây chuyền nghe bạn
tủ lạnh